Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 28, 2022

51 “THÙNG NHÂN” CHẾT THẢM Ở TEXAS; 3 XE HƠI CÙNG TÔNG 1 NGƯỜI ĐI BỘ Ở OC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “51 ‘Thùng Nhân’ chết thảm ở Texas; 3 xe hơi cùng tông 1 người đi bộ ở OC” vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment