Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 17, 2022

9 TIẾP VIÊN HÀN KHÔNG VN BỊ POLICE ÚC BẮTVÌ CHUYỂN TIỀN LẬU? HỮU TÍN CHƠI MA TÚY BỊ KHỞI TỐ GIAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “9 tiếp viên hàng không VN bị Police Úc bắt vì chuyển tiền lậu? Hữu Tín chơi ma túy bị khởi tố giam ” vào chiều ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment