Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 25, 2022

NGA HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ TRẺ EM; CHỒNG HOA CẮT CỔ VỢ VIỆT; TỐI CAO PHÁP VIỆN HỦY QUYỀN PHÁ THAI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Nga huấn luyện quân sự trẻ em; Chồng Hoa cắt cổ vợ Việt; Tối Cao Pháp Viện hủy quyền phá thai” vào chiều ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment