Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 6, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU PHỎNG VẤN MISS UKRAINE 2018


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần phỏng vấn của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Trưởng ban Điều hành, đồng Chủ tịch HĐLKQNHNVN với Miss Ukraine 2018, cô Veronica Didusenko nhân dịp cô đến tham dự buổi đi bộ gây quỹ “Walk for Ukraine” vào sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại Mile Square Park, 16400 Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment