Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 8, 2022

NÓI CHUYỆN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO CỦA ĐẠI SỨ ĐẶC TRÁCH CHO TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Trưởng ban Điều hành, đồng Chủ tịch HĐLKQNHNVN với ông Rashad Hussain, Đại sứ cho Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (Ambassador-at-Large for International Religious Freedom) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Văn phòng Phái đoàn Tự do Tôn giáo Quốc tế (U.S. Department of State, Office of International Religious Freedom Delegation) vào trưa ngày 8 tháng 6 năm 2022 tại Center for Religion and Civic Culture at the University of Southern California (USC-CRCC”, 509 W. 29th Street, thuộc Thành phố Los Angeles, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment