Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 3, 2022

MỘT VÒNG LỄ HỘI DÂU TÂY (STRAWBERRY FESTIVAL 2022) GARDEN GROVE LẦN THỨ 62


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về Lễ Hội Dâu Tây hằng năm tại Garden Grove lần thứ 62 (62nd Annual Garden Grove Strawberry Festival) vào trưa Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022 trong khu vực lễ hội tại Village Green Park, trên đường Main St., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment