Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 30, 2022

QUÊ CHOA CHÍ DỊ – NGUYỄN QUANG LẬP | DIỄN ĐỌC: TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về tùy bút “Quê Choa Chí Dị” của nhà văn Nguyễn Quang Lập, cũng là nhà viết kịch, nhà biên kịch điện ảnh và là cựu tù chính trị của CSVN hiện đang sinh sống tại Việt nam.

Phần diễn đọc của nhà báo Tạ Phong Tần được thực hiện vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment