Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 14, 2022

BINH NHỨT LÝ VĂN PHƯƠNG CHẾT TẠI ĐƠN VỊ VÀ CÁCH XỬ LÝ MỜ ÁM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Binh nhứt Lý Văn Phương CHẾT TẠI ĐƠN VỊ và cách xử lý MỜ ÁM” vào chiều ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment