Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 7, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: VỚI LÒNG CƯƠNG QUYẾT VÀ YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI DÂN UKRAINE, HỌ SẼ CHIẾN THẮNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần phỏng vấn của Tạ Phong Tần (Cựu Tù nhân Chính trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự thật & Công lý) với Bác sĩ Võ Đình Hữu, Trưởng ban Điều hành, đồng Chủ tịch HĐLKQNHNVN  nhân dịp ông đến tham dự buổi đi bộ gây quỹ “Walk for Ukraine” vào sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại Mile Square Park, 16400 Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment