Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 8, 2022

“CHIM” VỢ ĐỒNG CHÍ, RƠI TỪ TẦNG 11; MẸ NGƯỜI CHẾT VÁC ĐƠN KIỆN? KHÔNG ĐỀ CẬP VÌ “RIÊNG TƯ”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “’Chim’ vợ đồng chí, rơi từ tầng 11; Mẹ người chết VÁC ĐƠN KIỆN? Không đề cập vì ‘riêng tư’?” vào chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment