Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 17, 2022

CHỦ NAIL SALON GỐC VIỆT BỊ TÙ TỘI TẤN CÔNG, CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG; NGHI CAN SÁT NHÂN CÓ 65 KHẨU SÚNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Chủ nail salon gốc Việt bị tù tội tấn công, cưỡng bức lao động; Nghi can sát nhân có 65 khẩu súng” vào chiều ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment