Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 22, 2022

ÔNG NGUYỄN VĂN ỨC: ANH EM GIỮ VỮNG NIỀM TIN ĐỂ CÓ MỘT NGÀY VN CÓ ĐƯỢC TỰ DO, DÂN CHỦ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Tập thể Chiến sĩ VNCH Hải ngoại vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2022 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2022” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment