Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 4, 2022

NÓI CHUYỆN VỚI VERONIKA MUDRA, CHỦ TỊCH “WHITE RIBBON USA” NHÂN NGÀY “WALK FOR UKRAINE” TẠI MILE SQUARE PARK


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc nói chuyện với cô Veronika Mudra, Chủ tịch “White Ribbon USA, Inc.” với Cindy Tran, Bác sĩ Võ Đình Hữu và Tạ Phong Tần nhân buổi đi bộ gây quỹ “Walk for Ukraine” vào sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại Mile Square Park, 16400 Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.
No comments:

Post a Comment