Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 9, 2022

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN TẠI HOA KỲ GẶP ĐẠI SỨ RASHAD HUSSAIN ĐẶC TRÁCH TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HK


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi gặp gỡ của phái đoàn đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ gồm: Dr. Huu Vo, Reverend Ha Vu Bang, Prof. Nguyen Thanh Giau, Ken Nguyen, Tran Thi Thuy, Matthew Linh Le, The Most Venerable Thich Minh Tuyên và The Most Venerable Thich Vien Ly với Văn phòng Phái đoàn Tự do Tôn giáo Quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gồm có: 1. Rashad Hussian, Ambassador-at-Large for International Religious Freedom, 2. Douglas Padgett, Senior Advisor, 3. Nida Ansari, Policy Advisor, 4. Katrina (Katie) Burns, Research Analyst.

Buổi gặp gỡ đã diễn ra vào trưa ngày 8 tháng 6 năm 2022 tại Center for Religion and Civic Culture at the University of Southern California "USC-CRCC”, 509 W. 29th Street, thuộc Thành phố Los Angeles, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment