Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 5, 2022

BAN TỔ CHỨC VÀ ĐỒNG HƯƠNG CHIA SẺ Ý NGHĨA “WALK FOR UKRAINE”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai buổi phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với anh Kiên Phạm; cùng Ban tổ chức buổi đi bộ gây quỹ cho Ukraine gồm các anh: Tsu A Câu, Richard Bùi Đẹp, Đinh Quang Truật, chị Huỳnh Thị Ngọc, ông Phó Thịnh Trương, cô Cindy Trần, cô Jessica Cha (Ứng cử viên OC Superior Court Judge 2022) và chị Bùi Thanh Hải nhân dịp các vị đến tham dự buổi đi bộ gây quỹ “Walk for Ukraine” vào sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại Mile Square Park, 16400 Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment