Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 13, 2022

HỌP BÁO VỤ KIỆN NHÓM NGƯỜI GÂY THIỆT HẠI CHO THÁNH THẤT CAO ĐÀI NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp báo của Ban Trị Sự Hành Chánh Đạo cùng một số tín đồ Cao Đài tại Thánh Thất Nam Cali đã đệ đơn kiện 9 người lạm dụng danh nghĩa Hội Đồng Quản Trị để gây thiệt hại tài chánh, tài sản, uy tín, và lợi ích của Thánh Thất Nam Cali và các tín đồ của thánh thất qua các hành vi tắc trách, gian lận, chiếm dụng tài sản, lãng phí, không giải trình và phỉ báng.

Buổi họp báo đã diễn ra vào sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2022 tại Hội Trường Báo Người Việt, 14771 Moran Street, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment