Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 19, 2022

LỄ VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Vinh Danh & Truy Điệu Quân Lực VNCH 2022 để tưởng niệm và vinh danh Chiến sĩ VNCH đã hy sinh xương máu bảo vệ quê hương, hun đúc ý chí đấu tranh và tinh thần đoàn kết của Quân Dân Cán Chính của người Việt tị nạn, yểm trợ đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh cho Quê Hương Việt Nam sớm thực sự được Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH năm nay do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California tổ chức vào trưa ngày Chủ Nhật 19 tháng 6 năm 2022 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment