Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, September 8, 2022

BÀ THẨM THÚY HẰNG QUA ĐỜI - Ý KIẾN DƯ LUẬN ĐA CHIỀU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Bà Thẩm Thúy Hằng qua đời - ý kiến dư luận đa chiều” vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment