Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 20, 2022

TOÀN CẢNH VỤ ÁN “TỰ HÀO” NHỮNG CHUYẾN BAY GIẢI CỨU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Toàn cảnh vụ án "TỰ HÀO" những chuyến bay giải cứu” vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment