Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, September 22, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: THỜI SỰ THẾ GIỚI TRONG TUẦN | 9/21/2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN về tình hình thế giới trong tuần lễ thứ 3 của tháng 9 năm 2022 trong khuôn viên Chùa Điều Ngự, trên đường Chestnut St, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment