Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 25, 2022

ĐỖ SƠN & LUẬT SƯ JIMMY D. PHẠM: VOTE YES “MEASURE Y” TO SAVE WESTMINSTER!


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của cô Nguyễn Thùy Dung, Thành viên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai với ông Đỗ Sơn, cựu quân nhân Quân Lực VNCH và Luật sư Jimmy D. Phạm là Ứng cử viên vào chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster 2022, Địa Hạt 4  về sự việc “Vote YES on ‘MEASURE Y’ To Save Westminster!” vào sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment