Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 25, 2022

THÔNG BÁO MỜI ĐỒNG HƯƠNG DỰ QUỐC KHÁNH VNCH 26-10-2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Phạm Hồng Phúc, Hội trưởng Hội Bắc Việt Di Cư Hải Ngoại, ông Phạm Quỳnh, Cựu Thiếu tá Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH và ông Vũ Thiều, Cựu Quân Nhân Hải Quân Quân Lực VNCH về Thông báo Mời tham dự Mừng Kỷ Niệm Quốc Khánh 26/10/1956 – 26/10/2022 Việt Nam Cộng Hòa Lấn thứ 66 ; “live stream” được thực hiện vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment