Lac Viet Humanistic Culture

Friday, September 23, 2022

BẦU CHO LUẬT SƯ JIMMMY D. PHẠM VÀO CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN HỘI ĐỒNG TP WESTMINSTER 2022, DISTRICT 4


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của cô Nguyễn Thùy Dung, Thành viên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai với Luật sư Jimmy D. Phạm là Ứng cử viên vào chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster 2022, Địa Hạt 4 vào sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment