Thursday, September 15, 2022

VÔ TÌNH GIÚP CÔNG AN GIẢ “BẮT CƯỚP” ĐỂ CƯỚP PHẠM TỘI GÌ? LÀM SAO NHẬN BIẾT CÔNG AN GIẢ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Vô tình giúp công an giả ‘bắt cướp’ để cướp phạm tội gì? Làm sao nhận biết công an giả?” vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment