Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, September 15, 2022

VÔ TÌNH GIÚP CÔNG AN GIẢ “BẮT CƯỚP” ĐỂ CƯỚP PHẠM TỘI GÌ? LÀM SAO NHẬN BIẾT CÔNG AN GIẢ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Vô tình giúp công an giả ‘bắt cướp’ để cướp phạm tội gì? Làm sao nhận biết công an giả?” vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment