Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, September 15, 2022

QUÂN NGA THÁO CHẠY; PUTIN BỊ ĐỀ NGHỊ TỪ CHỨC; PHƠI BÀY TỘI ÁC Ở CÁC LÀNG BỊ NGA CHIẾM ĐÓNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Quân Nga tháo chạy; Putin bị đề nghị từ chức; Phơi bày tội ác ở các làng bị Nga chiếm đóng” vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment