Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, September 29, 2022

CA SÓC TRĂNG ĐÁNH NGƯỜI DÃ NAM: PHÂN TÍCH LỖI TỪNG CÁ NHÂN? PHẠM TỘI GÌ? Ở MỸ XỬ LÝ THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “CA Sóc Trăng đánh người dã man: Phân tích lỗi từng cá nhân? Phạm tội gì? Ở Mỹ xử lý thế nào?” vào chiều ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
 

No comments:

Post a Comment