Tuesday, September 6, 2022

HỘI NGỘ 2022 CỰU HỌC SINH HÀM NGHI - QUỐC HỌC 1961-1968, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi tiệc chào mừng quý thầy cô và thân hữu của các cựu học sinh Hàm Nghi và Quốc Học, niên khóa 1961-1969. Buổi tiệc được tổ chức vào tối ngày 5 tháng 9 năm 2022 tại nhà hàng Seafood World, 15351 Brookhurst St Ste 101, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment