Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 6, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: LIỆU CHIẾN TRANH HẠT NHÂN CÓ THỂ XẢY RA HAY KHÔNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện về sự kiện: “Liệu chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra hay không?” với Bác sĩ Võ Đình Hữu, Hội trưởng Hội ái hữu Quốc Học – Đồng Khánh Nam California, Đồng Chủ tịch Hội đồng LKQNHNVN nhân dịp ông tham dự buổi tiệc chào mừng quý thầy cô và thân hữu của các cựu học sinh Hàm Nghi và Quốc Học, niên khóa 1961-1969 được tổ chức vào tối ngày 5 tháng 9 năm 2022 tại nhà hàng Seafood World, 15351 Brookhurst St Ste 101, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment