Lac Viet Humanistic Culture

Friday, September 30, 2022

GIỚI THIỆU VỀ CÂY ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN | GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về cây đàn Guitar Cổ Điển. Đây là video clip đầu tiên trong loạt video hướng dẫn cách tập đàn guitar cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edit video bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment