Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 7, 2022

BAN NHẠC CAO NIÊN BIỂU DIỄN MỪNG JULY 4, 2022, CENTENNIAL PARK IN SANTA ANA, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn văn nghệ trong buổi Lễ “Kỷ Niệm Ngày Độc Lập” July 4 lần thứ 10 do Thành phố Santa Ana tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022 tại Công viên Centennial, 3000 W.Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment