Lac Viet Humanistic Culture

Friday, July 15, 2022

CẢNH BÁO: CHO MƯỢN ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG, HẬU QUẢ KHÔNG LƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cảnh báo: Cho mượn địa chỉ nhận hàng, hậu quả không lường” vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment