Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 26, 2022

NHỮNG CÁCH HIỂU ĐÚNG - SAI TRONG VỤ ÁN TỊNH THẤT BỒNG LAI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Những cách hiểu ĐÚNG - SAI trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai” vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment