Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 25, 2022

DÂN BIỂU JANET NGUYỄN HỌP BÁO THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HR 116 NẠN NHÂN CỘNG SẢN


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi họp báo để thông báo Nghị Quyết HR 116 Nạn Nhân Cộng Sản của Dân Biểu Tiểu Bang California Janet Nguyễn vào sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment