Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 19, 2022

COI BIỂU DIỄN NGOÀI TRỜI VÀ NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Coi biểu diễn ngoài trời và những nguy cơ tiềm ẩn ” vào chiều ngày 19 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment