Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 6, 2022

CẤM “GIA TÀI CỦA MẸ” KHÔNG PHẢI VÌ “MỘT NGÀN NĂM NÔ LỆ GIẶC TÀU”; AI “LAI CĂNG,” “BỘI TÌNH”?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cấm ‘Gia Tài Của Mẹ’ không phải vì ‘Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu’; Ai ‘lai căng,’ ‘bội tình’?” vào chiều ngày 6 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment