Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 28, 2022

NHÀ BÁC HỌC ALFONSO NGUYỄN XUÂN VINH MỘT “ĐẠO Sĩ” ĐI TÌM KIẾM CHÚA – PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Nhà bác học Alfonso Nguyễn Xuân Vinh một ‘Đạo Sĩ’ đi tìm kiếm Chúa” của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải.

Phần diễn đọc của nhà báo Tạ Phong Tần được thực hiện vào sáng ngày 28 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment