Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 20, 2022

XÉT XỬ VỤ TT BỒNG LAI: U MINH LẪN LỘN; ĐIỀU TRA SƠ SÀI; VẶN VẸO TÀO LAO


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Xét xử vụ TT Bồng Lai: U minh lẫn lộn; Điều tra sơ sài; Vặn vẹo tào lao” vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment