Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 28, 2022

LỄ PHÁT TANG VÀ TRUY ĐIỆU GIÁO SƯ NGUYỄN XUÂN VINH NGÀY 28/7/2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” Buổi Lễ phát tang, truy điệu, đọc kinh, cầu nguyện và thăm viếng Giáo sư Alphonso Nguyễn Xuân Vinh, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1930 tại Yên Bái, Việt Nam; đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 7 năm 2022. Nghi Lễ phát tang và truy điệu được diễn ra vào trưa Thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2022 tại Hội Trường Aboretum, Nhà Thờ Chính Tòa Christ Catheral, 13280 Chapman Ave., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment