Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 13, 2022

THẤY GÌ QUA VỤ BẮT 10 NGƯỜI DÂN NGHI LỘC BỊ BẮT VÌ CHỐNG “THU HỒI” ĐẤT?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Thấy gì qua vụ 10 người dân Nghi Lộc bị bắt vì chống "thu hồi" đất?” vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment