Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 20, 2022

LỄ DI QUAN CỤ BÀ TRẦN THỊ KIM HIỆN, PHÁP DANH DIỆU THIỆN, THÂN MẪU NGUYỄN THÙY DUNG


LỄ DI QUAN CỤ BÀ TRẦN THỊ KIM HIỆN, PHÁP DANH DIỆU THIỆN, THÂN MẪU NGUYỄN THÙY DUNG

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Di Quan Cụ Bà Trần Thị Kim Hiện, Pháp Danh Diệu Thiện, Thân Mẫu Nguyễn Thuỳ Dung (Thành viên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai) vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment