Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 20, 2022

NGA: MẠNG NGƯỜI = 1 XE LADA; U MÊ KHÔNG GIỚI HẠN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “NGA: 1 mạng người = 1 xe Lada; U mê không giới hạn” vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment