Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 13, 2022

LÀM CÁCH NÀO CÓ NHIỀU BẰNG KHEN? BẰNG KHEN “ĂN” ĐƯỢC 7 LẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Làm cách nào có nhiều bằng khen? Bằng khen ‘ăn’ được 7 lần” vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment