Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 13, 2022

TRUY TỐ NHÂM HOÀNG KHANG, BÀ PHƯƠNG HẰNG CÓ BỊ KHỞI TỐ THÊM VỚI VAI TRÒ “ĐỒNG PHẠM”?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Truy tố Nhâm Hoàng Khang, bà Phương Hằng có bị khởi tố thêm với vai trò ‘đồng phạm’?” vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment