Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 28, 2022

“FAMILY NIGHT” AT SANTA ANA COLLEGE 7/27/2022 | “ĐÊM GIA ĐÌNH” TẠI ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG SANTA ANA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về sinh hoạt “Đêm Gia Đình” tại Trường Đại Học Cộng Đồng Santa Ana (Family Night at Santa Ana College) được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022 trong khuôn viên Trường Santa Ana College, 1530 W. 17th Street, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment