Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 15, 2024

Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH | Văn Nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực & Vinh Danh Ng...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi trình diễn văn nghệ Kỷ niệm Ngày Quân Lực và vinh danh người lính QLVNCH do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức vào chiều Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster, suite 214-215, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment