Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 17, 2024

Họ chiếm được miền Nam thì tất cả từ trên tới dưới vơ vét tài sản của mi...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù nhân Chính trị, Nhà báo Tự do, Blog Sự thật và Công lý với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai, Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần nhân dịp ông đến tham dự Ngày Lễ Vinh Danh Quân Lực VNCH 2024 vào chiều ngày Thứ Bảy 15 tháng 6 năm 2024 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment