Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 25, 2024

Trước khi có đảng phái đối lập ở Miến Điện đã có hơn mấy ngàn tù chính t...


Buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện: VN Hiện Nay Làm Gì Có Chính Quyền Nhân Dân Mà “Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân”??? vào chiều ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment