Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 7, 2024

Phát Biểu của DEREK TRẦN Ứng Cử Viên Quốc Hội Địa Hạt 45


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của Luật sư Derek Trần, Ứng cử viên Quốc hội Địa hạt 45 nhân dịp ông đến tham dự buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment