Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 18, 2024

Lễ Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 2024


Little Saigon (VanHoaNBLV1) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ Vinh Danh Quân Lực VNCH 2024 để tưởng niệm và vinh danh Chiến sĩ VNCH đã hy sinh xương máu bảo vệ quê hương, hun đúc ý chí đấu tranh và tinh thần đoàn kết của Quân Dân Cán Chính của người Việt tị nạn, yểm trợ đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh cho Quê Hương Việt Nam sớm thực sự được Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH 2024 do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California tổ chức vào chiều ngày Thứ Bảy 15 tháng 6 năm 2024 tại Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment