Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 14, 2024

Tưởng Nhớ Bà ĐINH THỊ HẢI Cựu Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn VNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Bà Đinh Thị Hải, Cựu cán bộ Xây Dựng Nông Thôn VNCH nhớ lại: “… Cái năm mà tôi đi Xây dựng Nông thôn, tôi đi đoàn chớ tôi không có ở căn cứ nhưng mà tôi tới rất nhiều nơi và tôi chứng kiến rất nhiều về Quân lực VNCH mình. Hồi xưa nó rất hào hùng và nó rất là… Không thể nói được cái thời kỳ của mình hồi xưa ở quê nhà…” Dịp này Bà đã nhớ tới một người bạn thân cũng là nữ cán bộ Xây Dựng Nông Thôn đã bị VC ác ôn, côn đồ bắt được đem cắt vú, chặt chân trong dịp Tết Mậu Thân tại Tây Ninh.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại tâm sự của bà Đinh Thị Hải vào tháng 8 năm 2015 và chiều Thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment